Yến Sào PDC

    Yến Sào PDC

    Yến Sào PDC

    Ý kiến 3

    Tôi khoái nhất món yến chưng hạt sen được làm từ yến của Yến Sào PDC ! Lúc nào cũng "bị ép phải dùng ngay" do không sử dụng chất bảo quản nên không để lâu được.

    Các bài khác