Yến Sào PDC

    Yến Sào PDC

    Yến Sào PDC

    Ý kiến 2

    Đợt rồi có bé em đang bầu bì mà bị u, bác sĩ bảo phải mổ gấp nhưng sức khoẻ không đủ, lại bầu bì chẳng ăn được gì, ăn gì cũng nôn ra. Thế là có xem trên fanpage của yến sào Vitamin nên mua thử chè yến chưng đường phèn và ít yến thô cho cô em ăn thử.

    Các bài khác