Yến Sào PDC

  Yến Sào PDC

  Yến Sào PDC

  Yến PDC Thượng Hạng

  Yến Sào PDC Thượng Hạng

  Yến Sào PDC Thượng Hạng

  Giá: 5.000.000 đ/100g

  Yến PDC Thượng Hạng

  Yến PDC Thượng Hạng

  Giá: 2.500.000 đ/50g