Yến Sào PDC

  Yến Sào PDC

  Yến Sào PDC

  Hồng Yến Loại 1

  Hồng Yến Loại 1

  Hồng Yến Loại 1

  Giá: 7.500.000 đ/100g