Yến Sào PDC

  Yến Sào PDC

  Yến Sào PDC

  Hồng Yến Cao Cấp
  • Hồng Yến Cao Cấp
  • Mã sản phẩm: HYPDC
  • Giá: 10.000.000 đ/100g
  • Số lượng :
  • Lượt xem: 1123
  • Đặt hàng
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
  Sản phẩm cùng loại

  Hồng Yến Loại 1

  Hồng Yến Loại 1

  Giá: 7.500.000 đ/100g

  Hồng Yến Nguyên Tổ

  Hồng Yến Nguyên Tổ

  Giá: 7.000.000 đ/100g